top of page
fasada,okna-14.jpg

BYTOVÝ DŮM U ŠABATŮ

PROJEKT BYTOVÉHO DOMU U ŠABATŮ

Jedná se o nepodsklepený bytový dům se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím s mezonetovými byty. Hmota domu je členitá, avšak kompaktní.

Šikmá střecha s terasami a štíty umožňuje využití podkrovního prostoru ve dvou podlažních úrovních.

Jeden z hlavních znaků tohoto objektu je jeho osová symetrie, která je pouze na několika místech narušena vlivem dispozic okolního terénu.

NÁZEV STAVBY

Bytový dům u Šabatů

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

Újezd u Průhonic

ZAHÁJENÍ STAVBY

08. 2015

STAVBA

Bytový dům C

MÍSTO

Újezd u Průhonic, Nad Statkem

OBESTAVĚNÝ PROSTOR

5 632,4m3

CHARAKTER STAVBY

Novostavba

ZASTAVĚNÁ PLOCHA

501,98m2

DOKONČENÍ STAVBY

12. 2017

CELKOVÝ OBJEM STAV. PRACÍ

Cca 28 mil. Kč

REALIZACE

ZEMNÍ PRÁCE, ZÁKLADY

HRUBÁ STAVBA, KROV, STŘEŠNÍ KRYTINA

FASÁDA, VÝPLNĚ OTVORŮ, OKNA, DVEŘE